İnsan Resursları

İnsan kapitalı təşkilatın ən vacib yatırımlarından biridir. İstənilən dövrdə onun daim inkişaf etdirilməsi, yeniliklərə açıq olması, bazarın tələblərinə uyğun formalaşdırılması zəruridir.

StudyLab olaraq korporativ müştərilərimizə İnsan resursları sahəsində aşağıdakı xidmətlərimizi təqdim edirik:

 • İş Analizlərinin Aparılması və Vəzifə Təlimatlarının Hazırlanması
 • Optimal İşçi Sayının Müəyyənləşdirilməsi
 • Vəzifə Qruplarının və Heyətlərin Müəyyən Olunması
 • Təşkilati Strukturun Dizaynı
 • İşçi Qüvvəsinin Planlaşdırılması və Personal Büdcəsinin Hazırlanması
 • Vəzifə Dərəcələndirmə və Əməkhaqqı Sistemi
 • Yetkinlik Modelinin və Xəritəsinin Hazırlanması
 • Performans Menecment Sistemi
 • Performans Əsaslı Mükafatlandırma Sistemi
 • İşçilərin Potensialının Müəyyən Olunması Modeli
 • Davamçı Yetişdirmə Proqramı
 • İşçi Təklifi Qiymətləndirmə Sistemi
service_img
İnsan Resursları