Kölgə Müştəri

İşçi heyətin peşəkarlığının dəyərləndirilməsi, xidmət səviyyəsinin ölçülməsi, ölçü nəticələri əsasında xidmət səviyyəsinin inkişaf planının hazırlanması, tərtib olunmuş standartların tətbiqinə nəzarət edilməsi sahəsində Kölgə Müştəri ən effektiv alətlərdən biridir.

StudyLab olaraq korporativ müştərilərimizə Kölgə Müştəri xidmətini təqdim edirik:

  • Xidmət standartlarının tərtibi və ya mövcud standartların təkmilləşdirilməsi.
  • Tərtib olunmuş standartların həyata keçirilməsinin yoxlanılması.
  • Yeni təqdim olunmuş hər hansı bir xidmətin təqdimatının yoxlanılması.
  • Əməkdaşların xidmət göstərilən zaman səsyazmalarının aparılması.
  • Sifarişçi tərəf ilə öncədən tərtib olunmuş qrafik əsasında aparılmış yoxlamaların dəyərləndirilməsinin həyata keçirilməsi
  • Dəyərləndirmə zamanı personal və fərdi olaraq təlim ehtiyaclarının müəyyən edilməsi.
  • «Ünsiyyət bacarıqları», «Problemi həll etmə bacarıqları», «Satış bacarıqları» və s. ayrı-ayrı meyarlar üzrə dəyərləndirmə nəticələrinin fərdi konsultasiyası.
service_img
Kölgə Müştəri