Korporativ “team building”lərin,
Konfrans və Seminarların Təşkili

Təşkilatı strukturun və personalın iş prosesinin, şəxsi və professional keyfiyyətlərinin inkişaf etdirilməsi istiqamətində alternativ üsullardan biri komanda birliyinin yaradılmasıdır. Biz, həm funksional, həm də qeyri-funksional məzmunlu tarix, fəlsəfə, incəsənət, elm, ətraf mühit və əyləncəyə əsaslanan tədbirlər təşkil edirik.

  • Biz mütəmadi olaraq müxtəlif mövzularda təşkil olunacaq korporativ team buildinglər haqqında tərəfdaşlarımıza və korporativ müştərilərimizə məlumat verir, onların əməkdaşlarının tədbirimizdə iştirak etmələri üçün hər şərait yaradırıq.
  • Biz müştərilərimizin istəyi əsasında korporativ “team building”lər təşkil edirik. Bunun üçün müştərilərimizin istəkləri ilə tanış oluruq, daha sonra bir neçə variantda onlara təkliflər təqdim edirik.
  • Loyal müştərilərimiz Korporativ team buldinglərin keçirilməsi zamanı xüsusi üstünlüklərə malikdirlər.
  • Biz həm beynəlxalq, həm də yerli sahədə müxtəlif mövzuları əhatə edən beynəlxalq və yerli seminar və konfransların təşkilatçılığını həyata keçirir, həmçinin bu xidmətimizi tərəfdaşlarımız və korporativ müştərilərimiz üçün xüsusi güzəştlərlə təqdim edirik.
service_img
Konfrans və seminarlar