Dəyişikliklərin İdarə Edilməsinin Əsasları

Dəyişikliklərin İdarə Edilməsinin Əsasları

Bu kurs təşkilatlara və onların əməkdaşlarına dəyişikliklərin təsirini idarə etməyə və uğurlu transformasiya təşəbbüslərinin effektiv planlaşdırılması və həyata keçirilməsi üsullarını təmin etməyə yardım etmək üçün nəzərdə tutulub.
 

Təlimin auditoriyası

Təlimdə kimlər iştirak edə bilər? · Biznes proses üzrə mütəxəssis/ menecerlər · Biznes analistlər, · Biznes inkişafı üzrə mütəxəssis/ menecerlər · Bisnes məhsullarının yaradılması üzrə mütəxəssislər -Bütün sahələr üzrə rəhbərlər/ sahibkarlar

Bu kurs iki günlük təlim vasitəsilə təqdim edilir və iki əsas elementdən ibarətdir: 1. Təlim - kursun müəllimi tərəfindən materialların təqdim edilməsi. 2. Təcrübə - MTA təlim vasitələrindən istifadə edərək testlər, praktiki nümunələr, qrup oyunları.

Modul 1
Dəyişikliklər bizə niyə lazımdır?
Modul 2
Dəyişikliklərin idarəetmə səviyyəsi
Modul 3
Təşkilati dəyişiklik strategiyaları
Modul 4
Dəyişikliklərə müqavimət
Modul 5
Dəyişiklik prosesində liderin rolu
Modul 6
Dəyişiklik prosesində HR rolu
Modul 7
Şayiələrin idarə edilmə strategiyası
Modul 8
Yekun