Emosional İntellekt

Emosional İntellekt

Emosional zəka – hisslərinizi dərk etmək, tənzimləmək və ifadə etmək, həmçinin fərdlərarası münasibətlərlə şüurlu idarə etmək.


Emosional zəkanın komponentləri:

  • Özünütanıma - Öz əhvalını, duyğularını, həmçinin digər insanlara təsirini ayırd və şərh etmək bacarığı.
  • Özünü idarə etmək - Öz impulslarını idarə etmək və istənilən istiqamətə yönləndirmək bacarığı. Öz resurs mənbələrini tapmaq və saxlamaq.
  • Empatiya - Başqalarının emosional vəziyyətini başa düşmək və onların emosional reaksiyalarını nəzərə alaraq onlarla əlaqə qurma bacarığı.
  • Netvorkinq - İlkin istəklərindən asılı olmayaraq, insanlarla ortaq (ümumi) dil tapmaq və münasibət qurmaq bacarığı.

Təlimin auditoriyası

Bu təlim yardım edəcək: Rəhbərlərə İşçilərin motivasiya (həvəsləndirmə) edilməsi üçün yeni alətlərin mənimsənilməsi və ahəngdar təşkilati mühitin yaradılması. Əməkdaşlara: Qarşısına qoyulmuş sorğulara (məsələlərə) şüurlu şəkildə yanaşmaq və üzərinə məsuliyyət götürməyi öyrənmək. İddialı hədəflərə çatmaq üçün özündə enerji aşkarlamaq (tapmaq).

Müxtəlif çeşidli interaktiv metodları özündə cəmləşdirən (rol oyunları, qrup çalışmaları, testlər, təlim çarxları, debatlar və s.) intensiv təlim proqramından ibarətdir.

Modul 1
Özünütanıma