Təqdimat Bacarıqları

Təqdimat Bacarıqları

Marketinq və satış sahəsində işləyən insanların çox saylı vacib xüsusiyyətlərindən biri də təqdimat etmək qabiliyyətidir. Təqdimat etmək bacarığı zəif olan sahibkarların uğur qazanma ehtimalının az olduğu hamıya bəllidir. Effektiv təqdimat bacarıqları təliminə qatılmaqla şəxsi təqdimat bacarıqlarınızı inkişaf etdirməklə yanaşı eyni zamanda biznesinizin tez bir zamanda inkişaf etməsini təmin etmiş olacaqsınız. 

Təlimin auditoriyası

Təlim şirkət rəhbərlərinə, işçi heyəti üzrə menecerlərə, PR-menecerlərə, şirkət psixoloqlarına və məsləhətçilərinə hədəflənib.

Bu kurs iki günlük təlim vasitəsilə təqdim edilir və iki əsas elementdən ibarətdir: 1. Təlim - kursun müəllimi tərəfindən materialların təqdim edilməsi. 2. Təcrübə - MTA təlim vasitələrindən istifadə edərək testlər, praktiki nümunələr, qrup oyunları.

Modul 1
Hazırlıq və təqdimat
Modul 2
Təqdimatın zamanı
Modul 3
Slayd yaradılmasında əsas prinsiplər
Modul 4
Üzbəüz ünsiyyətin komponentləri
Modul 5
Bədən dili
Modul 6
Auditoriyanın təhlili
Modul 7
Auditoriyanın yetərsiz təhlili zamanı meydana çıxan göstəricilər
Modul 8
Təqdimat