Həyat rombu. Balansı Düşün!

Həyat rombu. Balansı Düşün!

Enerjinin effektiv idarəedilməsi. Prioritetlərin düzgün seçilməsi və idarəolunması. İş və şəxsi həyat balansı.
 

Təlimin auditoriyası

İdarəçilər, menecerlər, iş adamları

Təlim müxtəlif çeşidli interaktiv metodları özündə cəmləşdirən (rol oyunları, qrup çalışmaları, testlər, təlim çarxları, debatlar və s) intensiv təlim proqramından ibarətdir. Təlim zamanı iştirakçılar bu sahədəki real vəziyyəti təhlil edir, mövcud bacarıq və təcrübələrini nümayiş etdirir, yeni bilik və onların tətbiq üsullarını əldə edirlər.

Modul 1
İş və şəxsi həyat balansı
Modul 2
Həyatın idarəetmasində yaşanan münaqişələrin tanınması
Modul 3
Balanslı həyatın 4 amili
Modul 4
Prioritetlərin təyin edilməsi