Bank İnzibatçılarının Attestasiya Hazırlığı

Bank İnzibatçılarının Attestasiya Hazırlığı

Bankların bütün prosesləri üçün nəzərdə tutulan qanunlar, təlimatlar, prinsiplərin detallı izahı tədris olunur. Bank qanunvericiliyi ilə yanaşı iqtisadi terminlər, bankla paralel digər hüquqi aktlar, Mülki Məcəllədə kredit təşkilatlarının fəaliyyətinə daxil olan maddələr, maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartlarında son dəyişiklikləri də mündəricata daxil edilmişdir.

Təlimin auditoriyası

Bankda inzibatçı vəzifəsinə namizədlər (idarə heyətininin üzvləri, daxili auditin rəhbəri, baş mühasib, baş mühasibin müavini, filial müdirləri, filial müdirlərinin müavinləri üçün nəzərdə tutulub.

Attestasiya üçün lazım olan bütün materiallar - nümunələr, suallar, praktiki işlə daha da möhkəmləndirilib.Testlər vasitəsi ilə imtahana hazırlıq səviyyələrinin ölçülməsi, yazılı və şifahi imtahanların keçirilməsi nəzərdə tutulub.

Modul 1
“Banklar haqqında” Qanun
Modul 2
Banklarda risklərin idarə edilməsi
Modul 3
Banklarda valyuta mövqeyi
Modul 4
Digər aktiv və passivlərin uçotu
Modul 5
Bank sistemində hesablama metodu
Modul 6
Bank sistemində icarə əməliyyatları üzrə uçotu
Modul 7
Balansdankənar əməliyyatlar
Modul 8
Valyuta tənzimi və valyuta əməliyyatları
Modul 9
Aktivlərin təsnifləşdirilməsi və mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün xüsusi ehtiyatların yaradılması
Modul 10
Bank kapitalının və onun adekvatlığının hesablanması qaydaları
Modul 11
Bank kreditləri
Modul 12
Bank sistemi
Modul 13
Bank və BOKT qanunvericiliyi
Modul 14
Banklarda korporativ idarəetmə standartları
Modul 15
Banklarda mühasibat uçotu və hesabat
Modul 16
Bankların təşkilatı strukturu
Modul 17
İri kredit riskləri
Modul 18
Bank sistemində maliyyə hesabatlarının tərtib və təqdim olunması
Modul 19
Nağdsız hesablaşmalar və qanunun tətbiq sahələri
Modul 20
Ödəniş kartlarının emissiyası və istifadəsi
Modul 21
Bank əmanəti
Modul 22
Kassa əməliyyatlarının aparılması və qiymətlilərin inkassasiyasının təşkili qaydaları
Modul 23
Mülki Məcəllədə olan kredit təşkilatları ilə bağlı məlumatlar