Avtomatlaşdırılmış Vəzifə Dərəcələndirmə Sisteminin Qurulması

Avtomatlaşdırılmış Vəzifə Dərəcələndirmə Sisteminin Qurulması

Vəzifələrin təşkilatdakı dəyərlərinə görə qiymətləndirilməsi, müqayisə edilməsi üçün ədalətli mexanizm yaratmaq , digər insan resursları funksiyalarının inkişaf etdirilməsi üçün çox vacib element olan vəzifə dərəcələndirmə təlimi. Təlim, iştirakçılara, təşkilatlarının bazar mövqeyinə uyğun olan və rəqabətcil əmək haqqı strukturunun hazırlanması üçün lazımi metodiki, praktiki bilikləri təmin edir.


Nə üçün inteqrasiya olunmuş:

  • Təlimdə əldə olunacaq biliklər, iştirakçılara, təşkilatlarına çox əhəmiyyətli məsələlərdə böyük töhvə vermələrini təmin edəcək:
  •  Əmək haqlarının təşkilatın strategiyası və strukturu ilə uyğunlaşdırılmasını təmin edəcək biliklər tətbiq olunmalıdır. Bu da öz növbəsində təşkilatın maliyyə hədəflərinə çatdırılmasını asanlaşdıracaq.
  •  İşçilərinizə doğru əmək haqqı təyin etmək üçün əldə ediləcək biliklər fəaliyyət effektivliyini artırmaq və yüksək məhsuldar mədəniyyət yaratmaq üçün əsas vasitələrdən biri olacaq.
  • İşçilərin təşkilatlardan ayrılmasının əsas 5 səbəbindən biri uyğun olmayan və qeyri effektiv əmək haqqı strategiyasının mövcud olmasıdır.

Təlimin auditoriyası

Təlim aşağıdakı sadalanan auditoriya üçün nəzərdə tutulur: İnsan resursları funksiyasının rəhbərləri, insan resurslarının mənfəət və mükafatlarının idarə olunması sahəsindəki mütəxəssislər və ekspertlər, əməliyyat xərclərinin içərisində böyük paya malik olan insan resursları xərclərinin effektivliyini artırmaq istəyən şirkət rəhbərləri.

Təlimdə iştirakçılara vəzifə dərəcələndirmə üçün lazım olan biliklər daha çox praktiki və qrup çalışmaları vasitəsi ilə təqdim olunacaqdır. Praktiki çalışmalarda iş qiymətləndirmə prosesi, istənilən təşkilatda istənilən vəzifəni qərəzsiz dərəcələndirməyə imkan verən avtomatlaşdırılmış JET sistemində vəzifə dərəcələndirmənin aparılması, performans əsaslı əmək haqqı sisteminin tətbiq olunması, əmək haqqı siyasətinin formalaşdırlması iştirakçılara hərtərəfli, zəruri bilikləri qazandırmış olacaq.

Modul 1
Əmək haqqının strateji məqsədləri
Modul 2
Əmək haqqı strukturunun formalaşdırılması
Modul 3
Əmək haqqı sistemində inteqrasiya olunmuş yanaşma
Modul 4
Əmək haqqı sistemində 3P konsepsiyası və Performans əsaslı əməkhaqı sisteminin qurulması
Modul 5
Vəzifə dərəcələndirmə və əsas prinsipləri
Modul 6
JET vəzifə dərəcələndirmə metodunun tətbiqi
Modul 7
Əmək haqqının idarə olunması siyasətinin formalaşdırlması
Modul 8
Əmək haqqı artımları üçün strategiyalar
Modul 9
Əmək haqqı büdcəsinin proqnozlaşdırılması