Əmək Qanunvericiliyi

Əmək Qanunvericiliyi

İnsan resurslarında sənədləşmə, praktiki işin təşkili, yeni metodların tətbiqi, qanunvericilik ilə bağlı müxtəlif yolların izahı nəzərdə tutulub. 

Təlimin auditoriyası

Şirkət, Bank, Bank olmayan kredit təşkilatları, Kredit ittifaqlarının əmək haqqı ilə məşğul olan mühasibləri,İnsan resurslarında çalışan bütün mütəxəssislər, yeni işə başlayanlar və ya İnsan resursları sahəsində kariyerasını planlaşdıranlar üçün nəzərdə tutulub.

Təlim zamanı qanunvericiliklə paralel cari vəziyyət, praktiki işdə yanaşmalar təhlil edilir, testlər, şifahi sual-cavab, qrup çalışmaları ilə biliklər daha da möhkəmləndirilir. Təlim zamanı iştirakçılar mövcud bacarıq və təcrübələrini nümayiş etdirirlər, yeni bilik və onların tətbiq üsullarını əldə edirlər.

Modul 1
Əmək qanunvericiliyi, normativ hüquqi aktlar və tətbiqi
Modul 2
Əmək müqaviləsində işəgötürən və işçinin hüquqları
Modul 3
Kollektiv müqavilə və saziş
Modul 4
Əmək müqaviləsinin bağlanması əsasları, sınaq müddəti, əmək şəraiti
Modul 5
İşçilərin attestasiyası və hüquqi normalar
Modul 6
Əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin əsasları və qaydaları
Modul 7
İş vaxtının növləri və tənzimlənmə qaydaları
Modul 8
Məzuniyyətin növləri və təmin edilməsi
Modul 9
Əmək məzuniyyətlərin müddətləri
Modul 10
Əmək normaları, əməyin ödənilməsi normaları, qaydaları
Modul 11
Əmək və icra intizamı
Modul 12
İşəgötürən və işçinin qarşılıqlı maddi məsuliyyəti
Modul 13
Əməyin mühafizəsi
Modul 14
Əmək mübahisələri
Modul 15
İşçilərin sosial sığortası