İstedad Strategiyası

İstedad Strategiyası

Təlim proqramı İnsan Resurslarının idarə edilməsinin əsas istiqamətlərini özündə birləşdirən istedadların idarə olunması ilə bağlı beynəlxalaq təcrübələrə əsaslanır. Təlimdə iştirakçılara performans menecment, performans əsaslı mükafat sistemi, davamçıların idarə olunması və işçilərin potensialının müəyyən olunması ilə bağlı praktiki biliklər təmin  olunacaq. 

Təlimin auditoriyası

İnsan resursları, mütəxəssislər və rəhbərlər üçün nəzərdə tutulur.

Təlim zamanı performans menecment, performans əsaslı mükafat sistemi, davamçıların idarə olunması, işçilərin potensialının müəyyən olunması ilə bağlı tətbiq olunan Praktiki çalışmalar və effektiv qrup çalışmaları bilikləri daha da möhkəmləndirir. Təlim zamanı iştirakçılar mövcud bacarıq və təcrübələrini nümayiş etdirir, yeni biliklər əldə edir, onların tətbiqi üsullarını müəyyən edirlər.

Modul 1
Performansın idarə olunması funksiyasının məqsədləri
Modul 2
PM-in modernləşdirilməsinin faydaları
Modul 3
PM Öhdəlikləri
Modul 4
Modern PM çərçivəsi
Modul 5
Gözləntinin müəyyən edilməsi
Modul 6
Hədəflərin müəyyənləşdirilməsi modeli
Modul 7
Vəzifə öhdəlikləri və Hədəflər
Modul 8
Uğurlu hədəfin seçildiyindən əmin olmaq üçün istiqaməti müəyyən etmək
Modul 9
Hədəflərin prioritetləşdirilməsi və ağırlıq verilməsi
Modul 10
SMART hədəflər müəyyən etmək qaydas
Modul 11
Effektiv performans sistemi göstəriciləri
Modul 12
Səriştələr və onların qiymətləndirilməsi
Modul 13
Performans qiymətləndirməsi və dərəcə şkalası
Modul 14
Performans qiymətləndirmə şkalası, vəzifə öhdəlikləri və hədəfləri
Modul 15
Performansın dərəcələrə bölünməsi və kalibrasiya
Modul 16
Rəhbərlərin rəyləri və dəstəyi
Modul 17
Rüblük görüşlər ilə bağlı məsuliyyətlər
Modul 18
3-C geribildirim modelindən istifadə
Modul 19
GROW modelindən istifadə
Modul 20
Hədəflərin Müəyyən Edilməsi və Qiymətləndirmə Formasi
Modul 21
Yetənək yönətimi kalendarı
Modul 22
İşçilərin potensialının müəyyən olunması
Modul 23
Performans əsaslı mükafat sisteminin qurulması
Modul 24
Davamçıların müəyyən olunması