Ünsiyyət Bacarığı

Ünsiyyət Bacarığı

Effektiv ünsiyyət necə qurulmalıdır? Ünsiyyətin növləri və onları anlamaq bacarıqları.
 

Təlimin auditoriyası

İdarəçilər, menecerlər, iş adamları, satış və qonaqlarla əlaqə

Təlim müxtəlif çeşidli interaktiv metodları özündə cəmləşdirən (rol oyunları, qrup çalışmaları, testlər, təlim çarxları, debatlar və s) intensiv təlim proqramından ibarətdir. Təlim zamanı iştirakçılar bu sahədəki real vəziyyəti təhlil edir, mövcud bacarıq və təcrübələrini nümayiş etdirir, yeni bilik və onların tətbiq üsullarını əldə edirlər.

Modul 1
Verbal-non verbal ünsiyyət
Modul 2
Aktiv dinləmə
Modul 3
Effektiv danışıq qabilliyəti
Modul 4
Şəxslər arası ünsiyyətin qurulması
Modul 5
Effektiv danışıq maneələri və onların aradan qaldırılması