Əlaqə Mərkəzində İşçi Qüvvəsinin İdarə Olunması (WFM)

Əlaqə Mərkəzində İşçi Qüvvəsinin İdarə Olunması (WFM)

İşçi qüvvəsinin idarə edilməsi (WFM) - şirkətin işçilərinin iş vaxtını planlaşdırma prosesi Əlaqə mərkəzinin işini optimallaşdırmaq üçün təməl daşlardan biridir. İş yükünün  proqnozlaşdırılması və planlaşdırma hesablamalarını yerinə yetirən ayrı bir proses olaraq, WFM əlaqə mərkəzi rəhbərləri üçün əvəzolunmazdır.

  • Hər hansı bir WFM vasitəsinin əsas tələbi müəyyən bir müddət ərzində iş yükünün həcmini dəqiq şəkildə proqnozlaşdırmaq və yerli iş vaxtının planlaşdırılması prinsiplərini və qanuni tələbləri nəzərə alaraq optimal cədvəl yaratmaqdır. WFM, proqnozlaşdırma və planlaşdırma iş cədvəllərini yaratmaq, idarə etmək və optimallaşdırmağa kömək edir və nəticədə müştərilərin istəkləri ilə effektiv şəkildə məşğul olan işçilərin optimal sayını növbəyə görə müəyyən edir.
  • Belə dəqiq proqnozlaşdırmanın əhəmiyyəti daim artır: bu olmadan, əlaqə mərkəzi biznesin gözləntilərinə və tələblərinə cavab verən cədvəli kifayət qədər keyfiyyətli planlamayacaqdır.

Təlimin auditoriyası

Kurs, ƏM-də İşçi qüvvəsinin İdarə Olunması (WFM) prosesinin təşkili və dəstəklənməsi ilə məşğul olan Əlaqə Mərkəzlərinin nümayəndələri üçün nəzərdə tutulmuşdur: Planlaşdırma şöbələrinin rəhbərləri Planlaşdırıcılar Analitiklər Komanda Liderləri və s.

Təlim 3 günlük, müxtəlif çeşidli interaktiv metodları özündə cəmləşdirən (rol oyunları, qrup çalışmaları, testlər, təlim çarxları, debatlar və s) intensiv təlim proqramından ibarətdir. Təlim zamanı iştirakçılar bu sahədəki real vəziyyəti təhlil edir, mövcud bacarıq və təcrübələrini nümayiş etdirir, yeni bilik və onların tətbiq üsullarını əldə edirlər.

Modul 1
Əsas anlayışlar və əsas göstəricilər
Modul 2
WFM prosesinə giriş
Modul 3
Zəng həcminin proqnozlaşdırılması
Modul 4
AHT proqnozlaşdırılması
Modul 5
Resursların hesablanması
Modul 6
Resursların planlanması
Modul 7
Operativ İdarəetmə
Modul 8
Praktiki məşğələlər