Altı Siqma Metodologiyası ilə Proses Təkmilləşdirilməsi

Altı Siqma Metodologiyası ilə Proses Təkmilləşdirilməsi

İstehsalat, maliyyə, layihə idarə edilməsi, xidmət sferalarında və biznes proseslərin , xidmət keyfiyyətinin təminatında faydalanmalı olan proses təkmilləşdirilməsi metodologiyasının ətraflı izahı nəzərdə tutulub.

Təlimin auditoriyası

Maliyyə, Bank, Bank olmayan kredit təşkilatları, digər müştərilərə xidmət və məhsul təqdim edən bütün biznes fəaliyyətinin idarəçiləri, əsa və orta rəhbərlik heyəti, birbaşa rəhbər heyətləri

Təlim zamanı məhşur Altı Siqma metodologiyasının alətləri və yanaşması haqqında nəzəri, praktiki çalışmalar , real biznes məsələləri üzərindən nümunələr, interaktiv sual-cavab prosesi vasitəsilə, effektiv şəkildə təqdim ediləcəkdir. Təlimin son modulunda, iştirakçılar real xidmət sektorlarındakı məsələlər üzərindən olan nümunələr vasitəsilə, əldə etdikləri bilik və bacarıqları nə dərəcədə düzgün mənimsədiklərini öyrənəcək və lazımi düzəlişlərlə əldə etdikləri məlumatı möhkəmlədirmiş olacaqlar.

Modul 1
Altı Sigma - Data ilə təhlil
Modul 2
D M A İ C nədir?
Modul 3
Beyin fırtınası, SİPOC, Oxşarlıq Diaqramı, Fişbon
Modul 4
Pareto, Qutu tipli qrafik
Modul 5
5 niyə sualı (əsas səbəb)
Modul 6
Zaman sırası, nöqtələr şəklində qrafik
Modul 7
Təcrübə mübadiləsi (Ən uğurlu layihələr)
Modul 8
Müştəri təcrübəsi
Modul 9
Real Layihə üzərində birgə Workshop